பெற்றோர் எதிரிப்பை மீறி காதலனை கரம் பிடித்த மணிமேகலை