தொகுப்பாளினி பிரியங்கா மாமனாருடன் வீட்டில் செய்த காரியம்