சங்கத்தலைவருக்கு மனைவியாக போகும் பிரபல தொகுப்பாளினி ரம்யா