ஓடி விளையாடு பாப்பா நிகழ்ச்சியில் ஜூலியிடம் டபுள் மீனிங்கில் பேசிய கோகுல்